+46(0)732-51 19 03

Stärka Gruppen

För ett framgångsrikare lagarbete

Ett samspelt lag gör bättre resultat, lätt att säga, svårare att åstadkomma. Spelet Stärka Gruppen ökar gruppens vilja och förmåga att jobba åt samma håll.

Att ingå i ett team som fungerar och där gruppdynamiken blomstrar är en härlig känsla. Vad som gör att det klaffar är svårt att sätta fingret på. Det här spelet blir som en coach som ger viktiga ledtrådar till vad som skapar framgångsrika samarbeten. Ni lär er förstå varandras styrkor och svagheter och hur kombinationen av dem kan användas optimalt för att nå resultat.
 
I Stärka Gruppen lägger ni fokus på det som är positivt i teamet. Det bidrar till en öppenhet som är helt avgörande. Ni får förståelse för hur ni som gruppmedlemmar tänker och därmed en förbättrad förmåga att samarbeta.
 
Spelet består av tre delar som kan köras vid ett tillfälle eller uppdelat på flera. Gruppen som spelar utgår från en gemensam uppgift som ska lösas.
 
Speltid: cirka tre timmar
Antal deltagare: 4-6 personer
Spelet finns på svenska och engelska.


Exempel på situationer

  • När ni behöver fokusera på uppgiften
  • När varje medarbetare behöver stärkas i sin roll
  • När ni har nya medlemmar i gruppen eller startar upp ett projekt
  • När ni behöver bli bättre på att ge varandra beröm
  • När ni vill öka glädjen och fokusera på era positiva egenskaper 
  • När ni vill stärka er förmåga att klara motgångar och konflikter
  • När ni behöver öka förståelsen för varandras kompetens
  • När ni behöver förbättra samarbetsförmågan hos alla i gruppen

Förfrågan

Spelets innehåll

1st. folder: Instruktion med tips och bakgrundsinformation
18st. foldrar: Positiva omdömen
18st. foldrar: Ge och Få
90st. kunskapskort
6st. foldrar: Bildberättelser
6st. bildbuntar á 24st kort