+46(0)732-51 19 03

Professionell Styrelse

Ta styrelsearbetet till nya höjder

Ett effektivt och utvecklande styrelsearbete kräver kontinuerlig utvärdering. Våga ställ de kritiska frågorna. Har vi ett optimalt arbetssätt? Kan vi arbeta effektivare? Gagnar vårt sätt att arbeta företagets utveckling på bästa sätt?

Spelet Professionell Styrelse hjälper er att bedriva ett effektivt och utvecklande arbete i styrelsen. Ni får ett antal utvärderingskort som vägledning inom utvalda områden såsom strategi, organisation och arbetssätt. Spelet tar även upp finansiell kontroll, bolagsrisker och utvecklingsfrågor.
 
Innehållet bygger på gedigen kunskap om vad en styrelse bör engagera sig i och ha kontroll över. Jämför med er egen situation och nya insikter uppstår. Korten finns både i generell form och mer specifikt anpassade efter storlek på bolag.
 
Professionell Styrelse är konstruerat för att skapa givande diskussioner på rätt nivå – varken för övergripande eller fördjupande i detaljer. Resultatet blir en översikt över förbättringsområden och vilka steg ni bör ta. Idag och imorgon.
 
Det tar 1 timme att spela. Ni spelar i grupper upp till 8 personer.
 

Exempel på situationer

  • Vid den årliga utvärderingen av styrelsens arbete.
  • När nya ledamöter väljs in som behöver lära känna övriga i styrelsen och styrelsens sätt att arbeta.
  • När ni vill ha en öppen och aktiv diskussion om styrelsens arbete.

 

 

Förfrågan

Spelets innehåll

17st. bas utvärderingskort
18st. tillval utvärderingskort
1st. instruktion
1st. spelplan
3st. svarskort Styrkor
3st. svarskort Åtgärder
30st. blad: Egen insikt