+46(0)732-51 19 03

Korsa Gränser

Gör organisationen smidigare

Avgränsningen mellan olika ansvarsområden inom organisationen måste vara tydliga. Till en viss gräns. Alltför täta skott leder ofta till störningar och minskar organisationens smidighet.

Spelet Korsa gränser löser upp knutar i organisationen, så att ni kan skapa nya samarbetsmöjligheter över gränserna. När organisationens olika delar möter varandra på rätt sätt uppstår ofta nya upptäckter som leder till ökad effektivitet och utveckling.
 

I spelet utgår ni från de tänkbara risker som alltför skarpa interna gränser kan medföra. Därefter väljer ni ut vilka som är relevanta för er och hur ni kan åtgärda dem. Direkt och på sikt. Det handlar ofta om attityder och förhållningssätt. Därför har ni mycket att vinna på att involvera många medarbetare.
 

Speltid: cirka 2 timmar.
Antal deltagare: grupper 4-6 personer.
Spelet finns på svenska


Exempel på situationer

  • När ni vill öka utbytet mellan enheter
  • När ni vill ändra ett beteende kopplat samarbete
  • När ni behöver frigöra interna informationsflöden
  • Vid spridning av arbetsuppgifter över enhetsgränserna
  • När verksamhetens utveckling kräver mer gränsöverskridande samarbete
  • När ni känner att ökat samarbete kan leda till kvalitetshöjning
  • När er organisation har stor geografisk spridning

 

Förfrågan

Spelets innehåll

24st. riskkort (fördelat på utveckling, kvalité och effektivitet)
1st. instruktion
3st. spelplaner
6st. kort: Varningskort
6st. kort: Checklista
18st. kort: Egna beslut