+46(0)732-51 19 03

GEMENSAMMA SPELREGLER

Diskutera igenom er inställning, både hur den är och borde vara

Det är medarbetarnas inställning och beteenden som bygger kulturen i ditt företag. På gott och ont. Med spelet Gemensamma Spelregler stärker ni de värderingar som är bra för verksamheten. Vägen dit går via engagerande och konstruktiva diskussioner om attityder och beteenden.

Som ledare kan du inte beordra fram en ändrad inställning, därför är det bra att spela.

 

Gemensamma Spelregler är konstruerat för att skapa givande diskussioner på rätt nivå – varken för övergripande eller för djupgående. De frågeställningar som finns i spelet har vi valt ut för att de brukar ge engagerande och nyttiga diskussioner.

 

När ni spelar kommer ni först överens om vilken inställning som borde råda i hela organisationen. Sedan konstaterar ni vilken som råder och kanske saknas. Därefter drar ni slutsatser hur ni kan förstärka rätt inställning och vad som bör ändras. Till sist summerar ni det som har kommit fram, både på grupp- och individnivå.

 

Spelet blir ett enkelt sätt att utveckla företagets kultur och samtidigt göra det lättare för dig att leda organisationen i rätt riktning.

 

Speltid: cirka två timmar.
Antal deltagare: 4-6 personer.
Spelet finns på svenska och engelska.

 

Exempel på situationer

  • När ni står inför förändringar som behöver bli tydliga för alla
  • När era värderingar och dess innebörd för verksamheten känns otydliga
  • När du vill se fler initiativ från varje enskild medarbetare
  • När er kommunikation behöver bli mer öppen och tydlig
  • När ni vill skapa ett positivt klimat med konstruktiv konflikthantering
  • Inför arbete med verksamhetsplanen
  • I början eller mitten av ett projektarbete
  • För att främja beteenden som stärker samarbete, kundfokus och effektivitet

 

 

Förfrågan

Spelets innehåll

1st. instruktion och råd till spelledaren.
72st. citatkort i 4 kategorier vision-kund, eget driv, samarbete, resurseffektivitet.
1st. bakgrund till Gemensamma Spelregler.
2st. spelplaner.
1st. folder: Perspektiv.
2st. röstkort per deltagare (2x6st).
3st. kort: Gemensamma slutsatser.
18st. kort: Egen insikt.