+46(0)732-51 19 03

DRIVA PROJEKT

Om att undanröja hinder från projekt

Sätt krokben för projektets hinder. Projekt kan drivas på lika många sätt som det finns projekt. Projektarbetets hinder ser däremot förvånansvärt ofta likadana ut. Det har vi dragit lärdom av.

Spelet Driva projekt effektiviserar arbetet i tillfälliga grupperingar, som är den vanliga formen för projekt. Ni får ta ställning till de viktigaste hindren i projektet, samtidigt som projektgruppens medlemmar stärker sin förmåga att lyckas med uppgiften. På utsatt tid och enligt uppsatta mål.
 
Ni stämmer av vilka starka och svaga punkter just ert projekt har. Ni enas om vilka åtgärder som ni bör vidta – och hur prioriteringen bör se ut. Spelet ger en värdefull förståelse för betydelsen av metodik och attityder för lyckade projekt. Deltagarna får nya kunskaper som sätts i sitt sammanhang, och därmed går från teori till förankring i praktiken. Allt detta leder till bestående förändringar av organisationens förmåga att driva projekt effektivt.
 
Speltid: cirka 2 timmar.
Antal deltagare: grupper 5-7 personer. Kör flera spel om ni är fler i projektgruppen, som bör vara igång med sitt projekt för att få ut så mycket som möjligt av spelet.

Spelet finns på svenska.


Exempel på situationer

  • När ni behöver konkreta tips om effektivare projektarbete
  • När ni behöver få kunskap om vanliga problem i projektarbete
  • När era starka sidor och dess betydelse behöver synliggöras
  • När ni vill använda en checklista för att åtgärda era förbättringsområden
  • När var och en i projektet behöver bidra till att öka effektiviteten
  • När projektdeltagarna behöver börja agera direkt efter sina slutsatser När ni vill öka utbytet mellan enheter

 

 

Förfrågan

Spelets innehåll

24st. påståendekort
24st. konsekvenskort
1st. folder: Instruktion
3st. spelplaner
3st. folder: Styrkor
1st. kort: Att förbättra
18st. kort: Egna insikter