+46(0)732-51 19 03

Affärsnytta i Butik

Butiken som lockar till köp.

Det finns två typer av butiker: de man gärna återvänder till och de man helst glömmer. Vilken av dem skulle du vilja driva?

Spelet Affärsnytta i Butik tar fasta på de faktorer som gör en butik trivsam och kundorienterad. Och inte minst lönsam. Era medarbetare får ta ställning till frågor som berör köpbeteenden, vad som gör besökaren till kund och många andra handfasta tips. Allt baserat på kunskap om vad som driver försäljning i butik.

Affärsnytta i Butik driver en strukturerad diskussion om era starka sidor och vad ni kan förbättra. Alla butikens medarbetare kan och bör delta – oavsett roll och position. Ni kommer att märka vilken kraft ni frigör när alla får möjlighet att komma till tals och utforska det som är relevant för att öka snittköpen, antalet återkommande kunder och lönsamheten i er butik.
 
Speltid: ca 2 timmar
Antal deltagare: 4-6 personer
Spelet finns på svenska.
 


Exempel på situationer

  • När ni vill öka snittköpen i butiken
  • När ni vill öka andelen kunder bland besökarna
  • När nyanställda behöver sättas in i ert arbetssätt
  • När ni vill öka kundnöjdheten
  • När ert samarbete behöver förbättras, mellan eller inom grupper
  • När ni har ändrat eller förnyat sortimentet
  • När ni står inför förändringar som behöver bli tydliga för alla

Förfrågan

Spelets innehåll

24st. påståendekort i 4 kategorier.
1st. instruktion och råd till rpelledaren.
1st. bakgrund till Affärsnytta i butik.
3st. spelplaner.
1st. folder: Styrkor.
3st. kort: Gemensamma slutsatser.
18st. kort: Egen insikt