+46(0)732-51 19 03

Affärsmannaskap

Utgå från kunden

En bra förståelse för kundens situation lägger grunden för bra affärer. Varje medarbetare som inser vikten av att förstå kundens behov, stärker ert affärsmannaskap. Spelet Affärsmannaskap hjälper er hitta och förbättra de av era egenskaper som leder till lönsamma affärer.

Spelet Affärsmannaskap leder diskussionen utifrån egenskaper som visat sig nödvändiga för lönsamma affärer, på kort och lång sikt. När ni spelar stämmer ni först av det egna affärsmannaskapets starka och svaga punkter. Ni kommer överens om områden där ni behöver vidta åtgärder och bli vassare. Därefter görs summering på grupp- och individnivå.
 
Spelet ger er stöd baserat på verkliga erfarenheter som resulterat i lönsamma affärer. Ni får värdefull vägledning från metodik och affärstänk i andra företag och hur viktig attityden är i kundkontakter.
 
Affärsmannaskap är konstruerat för att skapa givande diskussioner på rätt nivå – varken för övergripande eller för djupgående. Det lämpar sig bäst för medarbetare nära kunden, men kan givetvis vara värdefullt för alla medarbetare – oavsett roll och nivå.
 
Speltid: cirka två timmar.
Antal deltagare: 4-6 personer
Spelet finns på svenska och engelska


Exempel på situationer

  • När inte alla medarbetare känner sig delaktiga i företagets försäljning
  • När inte alla medarbetare agerar utifrån kundens behov och situation
  • När alla måste inse att var och en är en del av den kundnytta ni levererar
  • När nya medarbetare behöver uppdateras på vad ert affärsmannaskap innebär
  • När ni har förnyat ert erbjudande eller strategi
  • När ni har behov av kunskapsöverföring
  • När ni står inför förändringar som behöver bli tydliga för alla

Förfrågan

Spelets innehåll

24st. påståendekort .
1st. instruktion och råd till spelledaren.
1st. bakgrund till Affärsmannaskap.
3st. spelplaner.
1st. folder: Styrkor.
3st. blad: Gemensamma slutsatser.
18st. blad: Egen insikt