+46(0)732-51 19 03

Strategiska beteenden


Använd strategiska beteenden för att nå specifika och viktiga mål


Förändring av beteenden är det som verkligen leder till att organisationen når önskade mål. Kommunikation av strategin och stödjande system är hjälpmedel men inte det som gör skillnad!

Vill du veta vilka beteenden som är mer avgörande än andra för att ni ska nå ert specifika mål?

Vi gör analysen och hjälper dig att välja strategi för implementering. Vi kan även vara ett stöd för organisationen i förändringsarbetet.

Vad du uppnår

  • Väl beprövad process som ger förutsättning för att få riktigt genomslag för ett skärpt eller skiftat fokus.
  • Ger tempo i förändringsprocessen.
  • Möjliggör tydlighet i kommunikationen och dialog.

Missa inte Kitlabs nyhetsbrev

Kontakta oss!