+46(0)732-51 19 03

Erfaren spelledare som moderator


En extern spelledare möjliggör för dig att vara del i gruppen, göra egna reflektioner och lyssna in kollegorna utan att behöver leda processen när frågor luftas som normalt inte diskuteras.


Kitlabs spelledare är en neutral part som leder ett arbetsmöte som syftar till att ge insikt hos deltagarna om vilka attityder och beteenden som är bra för att verksamheten ska nå ett specifikt mål. Förutom insikt resulterar arbetsmötet i en analys över vilka beteenden som behöver förtydligas och förstärkas för att verksamheten ska nå sina mål men också över vilka beteenden som ger enheten styrka.

Upplägget bygger på ett verktyg som är konstruerat för att leda och skapa givande diskussioner på rätt nivå – varken för övergripande eller för djupgående. Pedagogiken underlättar att skapa samsyn om vilka spelregler som är bra för verksamheten och gör att frågeställningar som annars är svåra att komma åt lyfts fram och "luftas".

 

Om spelledaren

  • Spelledaren är neutral i gruppen.
  • Ansvaret för resultat ligger tydligt hos deltagarna, ansvaret för processen hos spelledaren. 
  • Efter att ha varit deltagare i ett arbetsmöte är det enklare att själv agera spelledare.

 

Missa inte Kitlabs nyhetsbrev

Kontakta oss!