+46(0)732-51 19 03

Plan för implementeringEn genomarbetad plan för koordinering och uppföljning är kanske det viktigaste verktyget för att lyckas med förändringen.

Kitlab är en resursförstärkning som arbetar fram planen i samarbete med din organisation. Planen för implementeringen kan se olika ut men bör innehålla följande moment:

Förankra nuläge och målbild i ledningen och hos nyckelpersoner. Välja strategi för implementeringen och identifiera nyckeltal för uppföljning. Ta fram en plan som innehåller kommunikation, repetition, uppföljning och som förankrar uthållighet i verksamheten och linjen. Koordinering med andra initiativ och projekt för att säkra att målet nås och suboptimering undviks.
 


  • Skapar basen för bestående förändring.
  • Undviker suboptimering.
  • Lägger grund för ökad förändringsförmåga.

 

 

Missa inte Kitlabs nyhetsbrev

Kontakta oss!