+46(0)732-51 19 03

Förändringsledare som katalysator

Från strategi till uppmätt resultat

De flesta förändringsinitiativ får inte avsett resultat av många olika orsaker, till exempel otydligt formulerat mål, brister i planering och genomförande och, inte minst, interpersonella faktorer i organisationen. Låt oss berätta hur vi kan som förändringsledare kan översätta strategier till ord och mätbar nytta.
 


  • Konkretiserar en vald företagsstrategi till ett antal förändringsinsatser.
  • Delar upp förändringsinsatserna i ett antal delar/projekt baserat på organisationens aktuella förmåga och resurser.
  • Underlättar för medarbetarna att acceptera förändringar genom att identifiera hinder och motstånd.
  • Planerar, initierar och säkerställer genomförandet.
  • Driver alla förändringar baserat på den nytta som organisationen önskar uppnå med förändringen.

Missa inte Kitlabs nyhetsbrev

Kontakta oss!