+46(0)732-51 19 03

Robotrevolution och digitalisering. Hur hanterar du den utvecklingen?

Läser just nu Stefan Fölsters bok Robotrevolutionen som beskriver hur digitaliseringen av vårt samhälle i en allt snabbare takt påverkar vår tillvaro. Inspirerande för det skapar helt nya möjligheter och skrämmande för det blir bara mer utmanande att hänga med.

Att få bidra med sitt eget kunnande och dra slutsatser med kollegor skapar trygghet och  engagemang. Trygghet som är grundläggande för att hantera förändring och osäkerhet, engagemang som kommer av att få använda sin förmåga och utvecklas. Visste du förresten att dataspelindustrin bygger på samma tre grundläggande faktorer för att få oss att vilja spela:

 • Känsla av samhörighet
 • Viljan att utvecklas
 • Viljan att fatta egna beslut


Allt hänger ihop

Ledarskapet, våra grundläggande basala behov som skapar trygghet, engagemang och drivkraft hänger ihop. Det är det vi behöver för att stärka vår förändringsförmåga och bedriva utveckling i ställer för att vara otrygga.

 • Vet alla i din organisation HUR ni tillsammans och var och en ska nå höstens mål?
 • Är engagemanget på topp?
 • Tar du vara på medarbetarnas kunskap och förmåga?

Förutom skratt och reflektion så får du:
Jag hjälper dig gärna med att planera och leda ett arbetsmöte så du kan starta hösten med att tillsammans med dina medarbetare skapa kraftfulla vägar för att nå höstens mål. 

 • Medarbetare som har fått en djupare förståelse och insikt om vilka beteenden som är särskilt viktiga för att nå höstens mål.
 • Rapport med:
  •    Medarbetarnas gemensamma slutsatser över vilka aktiviteter
       de prioriterar för att nå höstens mål
  .
  •    Analys över vilka beteenden som behöver förstärkas och
       konkreta förslag på hur det ska gå till
  .
  •    Deltagarna har gjort personliga handlingsplaner för hur de
       ska förändra valt beteende.
  •    Rekommendation på hur du kan följa upp och få full effekt
       av arbetsmötet.
  •    Nyskriven handbok om facilitering av Gemensamma Spelregler.

Summan blir ett tydligt svar på frågan HUR som stakar ut vägen för att nå höstens mål.Jag önskar dig en skön sommar och ser fram emot att du stör mig med frågor,

Hälsningar
Annika

 

 

>50 000 användare

Vi har sålt ca 5000 förändringsspel använda av mer än 50 000 personer i 40 länder. Läs mer >