+46(0)732-51 19 03

Artikel - Spel ger bättre odds i utvärderingen av styrelsenEnkäter, gruppdiskussioner eller intervjuer – styrelseutvärderingar kan göras på många olika sätt. Redpill Linpros styrelse har testat en ny metod – utvärdering via spel! Ordföranden Christina Detlefsen är nöjd och berättar vad poängen är.


Öppna och läs hela artikeln från Sjätte AP-fondens Styrelse Nyheter > 

 

>50 000 användare

Vi har sålt ca 5000 förändringsspel använda av mer än 50 000 personer i 40 länder. Läs mer >