+46(0)732-51 19 03

Oerhört engagemang från samtliga medarbetare på kundsupport


”Vi har haft många bra konferenser men jag har inte tidigare känt ett så oerhört engagemang från samtliga medarbetare som denna gång ” säger Stefan Evholt chef för Kundsupport i Svenska Handelsbanken.


Kundsupport på Handelsbanken är en organisation med 180st medarbetare med en ganska låg medelålder och de har behov av att diskutera vilka attityder och beteenden som är bra för dem.

Kundsupport anställda behöver förutom att ge svar på frågor, kunna förmedla svaret på ett för kunden tydligt och trevligt sätt. För att nå dit behöver vi ha en god, rak, lärande och öppen atmosfär på kontoret. Vi behöver helt enkelt vara en bra arbetsplats med bra attityd och värderingar. Det kräver kontinuerligt arbete med våra värderingar och därför var det temat på konferensen.

Som förberedelse spelade vi först igenom Gemensamma Spelregler på ett arbetsmöte och utifrån det valde vi ut ett fåtal frågor som användes på konferensen. Nu kommer alla enhetschefer gå vidare och spela i sina grupper.

”Många fick sig en tankeställare , Kitlabs Gemensamma Spelregler hjälpte oss att få till en diskussion om attityder och beteenden som annars är svårt att få till stånd och jag ser fram emot återkoppling från enhetscheferna efter att de spelat i sina grupper.” berättar Stefan Evholt.

Missa inte Kitlabs nyhetsbrev>50 000 användare

Vi har sålt ca 5000 förändringsspel använda av mer än 50 000 personer i 40 länder. Läs mer >Kontakta oss!