+46(0)732-51 19 03

Förankrade målområden ger oss extra styrka och fokus


”När vi nu spelar inför arbetet med verksamhetsplanen skapas värdefulla diskussioner som hjälper oss att lyfta väsentliga frågor ” berättar Kerstin Hargreaves.


Inom Lednings och Verksamhetsstöd, som är en del av Örebro Läns Landsting, finns många olika områden och kompetenser som alla arbetar med service och support till landstingets förvaltningar och ledningskanslier.

”För att bli en tillförlitlig serviceorganisation behövde vi bli bättre på att agera utifrån en gemensam grundsyn och med vårt spel Värdegrund i praktiken har vi fått ett smidigt verktyg som gör att vi kan arbeta med att stärka och förankra vad värdegrunden betyder för var och en av oss i vardagen och för vår förvaltning." säger Kerstin Hargreaves Personalchef inom Lednings och Verksamhetsstöd.

”När vi nu spelar inför arbetet med verksamhetsplanen skapas värdefulla diskussioner som hjälper oss att lyfta väsentliga frågor . Det ger oss en möjlighet att ta fram en verksamhetsplan på förvaltningen med målområden som är förankrade hos medarbetare som har varit med och spelat spelet. I flera fall har prioriterade frågor från spelet varit desamma från mer än ett område vilket ger en extra styrka och fokus i arbetet med verksamhetsplanen.”

 

Missa inte Kitlabs nyhetsbrev>50 000 användare

Vi har sålt ca 5000 förändringsspel använda av mer än 50 000 personer i 40 länder. Läs mer >

Kontakta oss!