+46(0)732-51 19 03

Filosofin till grund för spelenKitlab vill skapa förståelse för helhet och delar, insikt om förutsättningar och det egna ansvaret och motivation genom delaktighet och glädje. Vi vill genom pedagogiken i våra Förändringsspel underlätta för ledare att skapa handlingskraft och förändringsförmåga.Gör, lär, få individuella insikter, gemensamma slutsatser och överenskommelser på ett och samma arbetsmöte! Står ditt företag inför förändring? Mitt i kanske? Rustar ni för nya utmaningar på marknaden? Eller behöver ni enas kring en värderingsbas efter nedskärningar eller sammanslagningar? Då kanske Kitlabs förändringsspel är något för dig.

Spela med många!
Kitlabs spel passar i både små och stora organisationer och kan spelas på allt från gruppnivå till ledningsnivå. Det finns inget mer energigivande sätt att involvera medarbetarna. Och endast engagerade medarbetare kan på allvar driva förändring. Spela med en grupp eller många.

Spela med kunskap
På ytan ser spelen ut som vanliga sällskapsspel med kort, spelplaner och bilder. Inbyggt i spelen ligger kunskap som när den blandas med egna erfarenheter skapas insikter som påverkar deltagarna i vardagen, långt efter att själva spelet är färdigt.

 

Tankar om handlingskraft

Antonovskys forskning och begrepp KASAM stämmer väl överens med vad vi vill åstadkomma med spelet. Vi har konstaterat, efter studerat KASAM, att styrkan i vår handlingskraft är beroende av tre faktorer, vår förståelse, vår möjlighet att påverka, och vår motivation.

Förståelse om sin egen roll, sammanhanget man befinner sig i samt del i helheten. Påverkan handlar om insikt om eget ansvar, vetskap om vilka resurser man har (vilket kan vara bara jag själv) och handlingsutrymmet vilket diskussionen gör tydlig. Motivationen skapas bland annat av att man bjuds in att vara delaktig.
 

Vi tror på

  • Att medarbetare har slumrande kunskap och förmåga som bara väntar på att få lösgöras
  • Att medarbetare är kloka och vill gott, därför är det bra att göra alla medarbetare delaktiga i förändringsarbetet
  • Att det ägnas stor kraft åt att kommunicera VAD:et mindre åt VARFÖR
  • Att det är den som är närmast problemet som ofta har störst förutsättning att hitta en bra lösning. Hitta HUR:et!
  • Att det är roligare att genomföra lösningar som man själv varit delaktig i att ta fram och att det därför för med sig att det skapas mer resultat

Vi vet

  • Vi människor styrs av känslor snarare än av tankar. Det för med sig, bland mycket annat, att vi har en benägenhet att välja att förändra oss om vi känner för det.
  • Att pedagogiken i verktygen bygger på att det inte finns ett facit och att vi gemensamt ska komma fram till vad vi anser vara bäst för verksamheten. Det skapar förutsättning för en djupare insikt och en benägenhet till förändring av beteenden.
  • Att ledare kan tycka det är obehagligt att inte själva veta svaret.

Missa inte Kitlabs nyhetsbrev

Kontakta oss!